Vandanalyser

 

Ønsker du yderligere oplysning om Almind Vandværks
analysepolitik er du velkommen til at kontakte vandværket.

 

Hvor tages der prøver ? Antal Hvor ofte
På vandværket

4

hvert år

På ledningsnettet

4

hvert år

Boringer

1*

hvert 3. år

 

*) hvert 3. år pr. boring.
Vandværket har 3 boringer
Det betyder at der bliver taget prøve af een boring hver 12. måned

//