Årsaflæsning

 

Registrering af det årlige forbrug, primo januar, beror på elektroniske målere opsat på forbrugsstederne.

Aflæsningen foretages elektronisk ved mobil aflæsning (forbikørsel af forbrugsstedet) inden for ca. 50 til 200 meters afstand afhængig af modtageforholdene. Målerne udsender til stadighed et antal signaler i minutter og med det rette udstyr (mobiltelefon og konverter) aflæses målerne i en fortløbende proces en efter en.

//